Hotline

0965 556 115

Chuyên khoa

Khoa Mắt

CHUYÊN KHOA MẮT Mắt là cơ quan trọng yếu của cơ thể con người nhưng nhạy cảm và rất dễ tổn thương. Hiện nay, bệnh lý về mắt ngày càng nhiều và có thể bắt gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy ít ảnh hưởng...

03/08/2022

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TẠI PHÒNG KHÁM NAM LONG Chẩn đoán hình ảnh là một ngành ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng tia X, sóng siêu âm hoặc từ trường (MRI) để thể hiện cấu trúc cơ thể con người...

03/08/2022